„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

o nás

Cílem nadačního fondu je zviditelnit a podpořit systém vzdělávání poskytovaný českými základními uměleckými školami a upozornit širokou veřejnost na jeho jedinečnost. ZUŠ totiž tvoří výjimečné prostředí nejen pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů, ale i pro rozvíjení obecné kulturnosti. 

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená, spolupatronem je generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

hlavní cíle

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností jako zcela samozřejmé. Představují však nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. „Zušky“ jsou tak unikátním zázemím pro rozvíjení kulturnosti české společnosti.

 galakoncert

 pro podporu Nadačního fondu

První slavnostní donátorský galakoncert, kde osobně vystoupila Magdalena Kožená za doprovodu orchestru La Cetra Barockorchester Basel pod taktovkou Andrey Marcona a v režii Ondřeje Havelky, proběhl 26. února 2016 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze. Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří svojí návštěvou koncertu podpořili vznik a první aktivity nadačního fondu. 

V pořadí druhý donátorský galavečer ve prospěch Nadačního fondu Magdaleny Kožené se uskutečnil 11. října ve Dvořákově síni Rudolfina. Stejně jako o rok dříve vystoupila osobně patronka fondu Magdalena Kožená, která tentokrát propojila dva fenomény, jejichž kořeny leží na iberském poloostrově: Flamenco a hudbu španělského baroka. Magdalena Kožená zazářila spolu s renomovaným ansámblem Private Musicke Pierre Pitzla a poprvé také se souborem Compañia de Flamenco předního španělského tanečníka a choreografa Antonia El Pipy. Mezzosopranistka koncert věnovala žákům a pedagogům ZUŠ Open, kteří spolu s donátory fondu seděli v publiku.

Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří svou návštěvou koncertu podpořili jedinečného systému uměleckého vzdělávání poskytovaného základními uměleckými školami a stěžejní projekt Nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open.

projekty

děkujeme

Děkujeme všem donátorům, kteří nás podpořili svou účastí na galavečeru.

Mecenáš fondu

ZUŠ Open 2018

​

Jedním ze stěžejních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit a zviditelnit téma „zušek“ je celostátní happening ZUŠ OPEN.

Prvního ročníku se zúčastnilo 355 kol z 280 měst po celé České republice. Jaký byl první ročník si můžete prohlédnout zde.

Druhý ročník úspěšného projektu se uskuteční 24. května 2018.

Milujete umění a stejně jako my jste vděčni svým prvním pedagogům na své základní umělecké škole? Podpořte aktivity Nadačního fondu.

Jak mohu přispět?

Ohledně individuálních darů a možné spolupráce s fondem, prosíme, kontaktujte členy správní rady paní Danu Syrovou na dana@aficionado.cz a pana Davida Dittricha na david@concentus-moraviae.cz.

kontakt

Nadační fond Magdaleny Kožené

Zuzana Minaříková

tajemnice nadačního fondu

Polní 6, 639 00 Brno

M: 603 818 635

E: nadacnifond@kozena.cz

Správní rada fondu

David Dittrich – předseda správní rady, ředitel MFH Concentus Moraviae

Zdenka Kachlová – ředitelka C.E.M.A.

Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra kultury

David Mareček – generální ředitel České filharmonie

Jindřiška Kudrlová – prezidentka AZUŠ

Dana Prudíková – náměstkyně ministra školství

Dana Syrová – ředitelka Aficionado

Chcete upozornit na zajímavé projekty či talenty na své ZUŠ? Kontaktujte nás

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená.

ohlasy z tisku

Magdalena Kožená: ZUŠ je třeba si hýčkat

Základní umělecké školy je třeba rozvíjet. Magdalena Kožená pro ně založila fond

Co Čech to umělec

Happening ZUŠ Open potěšil Prahu

Kožená: ZUŠ jsou českým unikátem, měli bychom je chránit

Den se základními uměleckými školami. První ročník celostátní akce ZUŠ Open

Magdalena Kožená vystoupí v Rudolfinu a podpoří děti

Opera a Flamenco na jednom jevišti

Magdalena Kožená Endowment Fund

Magdalena Kožená Endowment Fund aims to raise awareness of and support for the education provided by Czech arts schools, and to bring their uniqueness to public attention. 

Fund creates an inspiring nationwide event Art Schools Open (ZUŠ Open) which presents the work of Art Schools in an engaging and tasteful manner, and brings attention to the concept of artistic education as a relevant theme throughout society, and an important investment in the contemporary younger generation and in the future harmonious development of society. The second year of the happening will be on May 24th 2018.

​

Magdalena Kožená is both the founder and the patron of the fund. Fund’s co-patron and member of the Board is David Mareček, the Managing Director of the Czech Philharmonic.

We are grateful for any donations that fulfil fund´s mission. For more information please contact Chairman of the Board Mr. David Dittrich (david@concentus-moraviae.cz) and Mrs. Dana Syrova, Member of the Board (dana@aficionado.cz).

Mecenáš fondu