„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

V pořadí druhý donátorský galavečer ve prospěch osobního projektu uznávané pěvkyně zaměřeného na podporu jedinečného systému uměleckého vzdělávání poskytovaného základními uměleckými školami.

Pozvěte své přátelé, blízké nebo obchodní partnery na neopakovatelný večer. Staňte se donátorem nadačního fondu a podpořte Magdalenu v dalších aktivitách ve prospěch uměleckého vzdělávání dětí.

Pro rezervace a další informace kontaktujte prosím:

Irena P. Houkalová irena@aficionado.cz  |  Dana Syrová dana@aficionado.cz

PRVNÍ ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO HAPPENINGU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL PROBĚHL DÍKY 355 ŠKOLÁM PO CELÉ ČR  30. KVĚTNA 2017 ZDE

o nás

Cílem nadačního fondu je zviditelnit a podpořit systém vzdělávání poskytovaný českými základními uměleckými školami a upozornit širokou veřejnost na jeho jedinečnost. ZUŠ totiž tvoří výjimečné prostředí nejen pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů, ale i pro rozvíjení obecné kulturnosti.

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená, spolupatronem je generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

hlavní cíle

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností jako zcela samozřejmé. Představují však nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. „Zušky“ jsou tak unikátním zázemím pro rozvíjení kulturnosti české společnosti.

galakoncert

pro podporu Nadačního fondu

První slavnostní donátorský galakoncert, kde osobně vystoupila Magdalena Kožená za doprovodu orchestru La Cetra Barockorchester Basel pod taktovkou Andrey Marcona a v režii Ondřeje Havelky, proběhl 26. února 2016 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze. Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří svojí návštěvou koncertu podpořili vznik a první aktivity nadačního fondu.

V pořadí druhý donátorský galavečer ve prospěch osobního projektu uznávané pěvkyně zaměřeného na podporu jedinečného systému uměleckého vzdělávání poskytovaného základními uměleckými školami připravujeme na středu 11. října ve Dvořákově síni Rudolfina. Pozvěte své přátelé, blízké nebo obchodní partnery na neopakovatelný večer. Staňte se tak donátorem nadačního fondu a podpořte Magdalenu v dalších aktivitách ve prospěch uměleckého vzdělávání dětí. Pro rezervace a další informace kontaktujte prosím: Irena P. Houkalová irena@aficionado.cz  |  Dana Syrová dana@aficionado.cz  David Dittrich david@concentus-moraviae.cz

  

Ohlasy na koncert z tisku.

projekty

děkujeme

Děkujeme všem donátorům, kteří nás podpořili svou účastí na galavečeru.

Mecenáš fondu

ZUŠ Open 2017

 

Jedním ze stěžejních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit a zviditelnit téma „zušek“ je celostátní happening ZUŠ OPEN.

Jaký byl první ročník si můžete prohlédnout zde.

Milujete umění a stejně jako my jste vděčni svým prvním pedagogům na své základní umělecké škole? Podpořte aktivity Nadačního fondu.

Jak mohu přispět? 

Ohledně individuálních darů a možné spolupráce s fondem, prosíme, kontaktujte členy správní rady paní Danu Syrovou na dana@aficionado.cz a pana Davida Dittricha na david@concentus-moraviae.cz.

kontakt

Nadační fond Magdaleny Kožené 

Zuzana Minaříková

tajemnice nadačního fondu

Polní 6, 639 00 Brno

M: 603 818 635

E: nadacnifond@kozena.cz

Správní rada fondu

David Dittrich – předseda správní rady, ředitel MFH Concentus Moraviae

Zdenka Kachlová – ředitelka C.E.M.A.

Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra kultury

David Mareček – generální ředitel České filharmonie

Jindřiška Kudrlová – prezidentka AZUŠ

Dana Prudíková – náměstkyně ministra školství

Dana Syrová – ředitelka Aficionado

Chcete upozornit na zajímavé projekty či talenty na své ZUŠ?

Kontaktujte nás.

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená.

ohlasy z tisku

Magdalena Kožená: ZUŠ je třeba si hýčkat 

Je třeba si české ´Zušky´ hýčkat, říká Magdalena Kožená a zakládá pro základní umělecké školy nadaci 

Pěvkyně Kožená představila nadační fond na podporu ZUŠ 

Magdalena Kožená podpoří ZUŠ 

Magdalena Kožená založila nadační fond, cítí potřebu podporovat české ZUŠky 

Základní umělecké školy je třeba rozvíjet. Magdalena Kožená pro ně založila fond 

Mezzosopranistka Magdalena Kožená založila nadační fond na podporu základních uměleckých škol

Magdalena Kožená Endowment Fund

Magdalena Kožená Endowment Fund aims to raise awareness of and support for the education provided by Czech arts schools, and to bring their uniqueness to public attention.

Fund assists in increasing the visibility of the unique arts primary schools, help the schools to achieve further growth in artistic talent and support the arts primary schools in their activities. There are 488 Art Schools in the Czech Republic, teaching a total of 247,000 pupils. They currently offer four main areas of study: music, dance, drama/literature, and design.

Fund creates an inspiring nationwide event Art Schools Open (ZUŠ Open) on May 30th 2017, which presents the work of Art Schools in an engaging and tasteful manner, and brings attention to the concept of artistic education as a relevant theme throughout society, and an important investment in the contemporary younger generation and in the future harmonious development of society.

 

Magdalena Kožená is both the founder and the patron of the fund. Fund’s co-patron and member of the Board is David Mareček, the Managing Director of the Czech Philharmonic.

We are grateful for any donations that fulfil fund´s mission. For more information please contact Chairman of the Board Mr. David Dittrich (david@concentus-moraviae.cz) and Mrs. Dana Syrova, Member of the Board (dana@aficionado.cz).

Mecenáš fondu